Pilih negara atau rantau anda.

Rumah
Syarat Penggunaan

Syarat Penggunaan

Syarat penggunaan Micro-Semiconductor.com:


Perjanjian ini memperincikan terma dan syarat www. Micro-Semiconductor.com, jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi kami!

Sila baca pernyataan terma penggunaan dan privasi ini dengan teliti sebelum anda mendaftar di Micro-Semiconductor.com. Setelah berjaya mendaftar, menu yang anda baca, setuju dan terima semua terma dan syarat dari segi penggunaan dan pernyataan privasi. kami akan menerbitkan versi terkini pada Micro-Semiconductor.com, jika kami mengubah pernyataan ini. semua kandungan perjanjian akan berkuatkuasa pada tarikh penerbitan. jika anda tidak menyetujui semakan ini, anda harus memutuskan hubungan dengan Micro-Semiconductor.com.

1, PENDAFTARAN PENGGUNA:

1), Kelayakan Pengguna:
Semua pengguna Micro-Semiconductor.com mestilah Syarikat atau individu yang boleh menandatangani kontrak mengikat undang-undang omnibus di bawah undang-undang. Jangan gunakan perkhidmatan kami jika anda tidak berkelayakan. Anda tidak boleh memindahkan atau menjual akaun Micro-Semiconductor.com anda. Micro-Semiconductor.com berhak untuk menangguhkan atau menghentikan akaun anda mengikut kehendak mereka.
2), Penulisan bahan:
Semua pengguna mesti memberikan maklumat peribadi yang sebenar dan sah kepada Micro-Semiconductor.com, untuk memastikan perniagaan normal. Sekiranya ada perubahan, sila maklumkan dan kemas kini ke Micro-Semiconductor.com dengan segera.
Semua pengguna Micro-Semiconductor.com bersetuju menerima e-mel dan mesej dari rakan Micro-Semiconductor.com atau Micro-Semiconductor.com.

2, KEISTIMEWAAN:

Micro-Semiconductor.com mempunyai pernyataan privasi yang digunakan untuk semua pengguna termasuk perjanjian pengguna. Anda harus membaca dan menerima pernyataan privasi untuk menggunakan Micro-Semiconductor.com semasa mendaftar, dan anda akan dikenakan batasan oleh peraturan (dan Micro-Semiconductor.com mana-mana versi pernyataan privasi yang dikemas kini) dalam tempoh pengguna Micro-Semiconductor.com.

3, PERDAGANGAN:

Semua pengguna semasa membeli mesti mematuhi syarat berikut:

4, PERKHIDMATAN KUALITI DAN SELEPAS JUALAN:

1), Rujuk perkhidmatan selepas jualan.
2), kualiti produk.
Produk Micro-Semiconductor.com akan mematuhi standard kerajaan dan profesional. Sekiranya tanpa piawaian sebelumnya, kami akan melakukan mengikut standard pengeluar, jika tanpa semua piawaian di atas, pelanggan dapat berbincang dan memutuskan antara Micro-Semiconductor.com. Sebarang masalah kualiti atau di luar standard produk, pengguna boleh meminta untuk mengembalikan atau mengganti.

5, KESELAMATAN LAMAN WEB:

Anda akan menerima bahawa anda tidak boleh memasuki laman web dengan jenis perisian robot, Spider atau Refresh untuk tujuan apa pun tanpa kebenaran Micro-Semiconductor.com dalam bentuk tulisan.
Di samping itu, anda bersetuju bahawa anda tidak akan:

6, PERNYATAAN HAK HARTA INTELEKTUAL:

Hak hak cipta, paten, tanda dagang, rahsia perdagangan dan semua hak yang ditawarkan oleh Micro-Semiconductor.com semuanya adalah milik Micro-Semiconductor.com. tanpa kebenaran Micro-Semiconductor.com, sesiapa sahaja atau ahli tidak boleh memuat turun, menyalin, menghantar, menyemak dan mengedit. Jika tidak, akan memikul semua tanggungjawab undang-undang. Micro-Semiconductor.com memiliki hak untuk mengingati pelayan data Micro-Semiconductor.com semasa pengguna menggunakan perkhidmatan tersebut.

7, PENAFIAN:

Micro-Semiconductor.com dipertanggungjawabkan untuk menawarkan sokongan teknikal pastikan laman web berfungsi dengan baik, Cuba elakkan gangguan perkhidmatan, atau had waktu Selang dalam waktu terpendek, pastikan pengguna dapat berurusan di internet dengan lancar. Tetapi sebagai akibat dari force majeure atau sebab-sebab lain tidak dapat dikawal, membuat laman web rosak atau tidak dapat digunakan, mengakibatkan beberapa rekod, mesej atau maklumat hilang, Micro-Semiconductor.com tidak bertanggungjawab: dan mana-mana pengguna menawarkan maklumat yang salah atau tidak lengkap dan palsu kepada tidak dapat menggunakan perkhidmatan Micro-Semiconductor.com atau mengalami kerugian lain, Micro-Semiconductor.com adalah tidak bertanggungjawab.

8, LAIN-LAIN

Perjanjian ini dalam semua aspek diatur oleh undang-undang Hong Kong. Laman web ini semua pengguna adalah pemegang Micro-Semiconductor.com yang tidak dapat ditarik balik terletak di bawah bidang kuasa mahkamah dan mahkamah atasan. Ketentuan perjanjian ini dapat dipisahkan, Jika ada ketentuan dari perjanjian ini dianggap tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, ketentuan tersebut dapat dihapus dan ketentuan yang tersisa harus dilaksanakan.